Välkommen till Naturskyddsföreningen Linköping

Naturskyddsföreningen Linköping verkar för att skydda naturen och miljön och att uppmuntra till en hållbar livsstil. Vi försöker öka intresset för natur och miljö och en hållbar livsstil genom föreläsningar, debattartiklar, utställningar, kurser, vandringar, skräpplockardagar, klädbytardagar, bokcirklar mm.  Vill du vara med och engagera dig? Du kan vara med på någon av våra aktiviteter eller […]

Läs mer

Rösta på klimatgruppens Linköpingsförslag

Klimatgruppen har skrivit ett Linköpingsförslag om åkermarken i Distorp och det ligger nu ute för omröstning fram till den 5 april. Linköpingsförslag som har fått 100 röster eller fler överlämnas till ansvarig förvaltning eller nämnd för handläggning och ställningstagande. Klimatgruppens förslag:  Skydda åkermarken – Bygg inte på Distorp Att fortsätta att bygga på värdefull åkermark […]

Läs mer

Medlemskväll och planering

Den 17 januari bjöd vi in alla medlemmar till en medlemskväll där vi bjöd på soppa och berättade om Naturskyddsföreningens arbete. Kretsens arbetsgrupper presenterade sig och det blev många intressanta samtal om vad vi ska lägga fokus på under det här året och hur man kan engagera sig på olika sätt. Den 13 februari bjuder […]

Läs mer

Föreläsningar om skogen

Skog och klimat I Sverige eftersträvas bioekonomi. Men till vilket pris? Skogen är en förnyelsebar resurs, men vad händer när skogen avverkas? Vad blir konsekvenserna för klimatet och den biologiska mångfalden? Avverkningar av världens regnskogar bidrar till stora växthusgasutsläpp. Men vad händer när man avverkar våra nordliga boreala skogar? Gör de kanske större klimatnytta om […]

Läs mer

Skogsdagarna 16-24 september

I samband med Naturskyddsföreningens nationella Skogsdagar den 16-24 september i höst arrangerar Naturskyddsföreningen Östergötland tre arrangemang, som alla är välkomna till. Vi välkomnar till spännande exkursioner och samtal om och i skogen! Söndag 17 september Skogsexkursion till Bankeböte gård i Valdemarsvik för en exkursion i familjen Sandbergs skog med tema hyggesfria metoder/naturnära skogsbruk samt återvätning […]

Läs mer

SPIRA – en grön kulturvecka 21-27/5

SPIRA – en grön kulturvecka 21-27/5 är ett samarrangemang mellan Naturcentrum, Naturskyddsföreningen Linköping och flera andra föreningar i Linköping där vi kommer att lyfta Biologiska mångfaldens dag extra mycket på olika sätt. Det kommer bl a erbjudas temadagar på Naturcentrum och veckan avslutas med en föreningsdag i Trädgårdsföreningen den 27 maj. Den 22 maj på […]

Läs mer

Välkomna på årsmöte!

Tisdag 14 mars kl 18 i Naturcentrum Vi börjar kvällen med årsmöte. Du som är medlem har motionsrätt och motioner skickas till Göran Toss, goran.toss@gmail.com. Årsmöteshandlingar: Verksamhetsberättelse 2022 Förslag till verksamhetsplan 2023 Efter årsmötet får vi lyssna på ett föredrag av Ulf Hjulström om tjäderns behov av rätt skogstyp och örnens behov av gammeltall för […]

Läs mer