Föreläsning om skogens ekologi

Vill du lära dig mer om skogens ekologi? Följ med ut i skogen genom denna föreläsning och lär dig mer om olika naturtyper, naturvårdsarter och skogsbrukets påverkan på den biologiska mångfalden. Föreläsare: Amanda Tas, miljövetare och ideell naturvårdare. När: Torsdag den 26 oktober kl 18.00-19.30 Var: Linköpings stadsbibliotek, Östgötagatan 5

Läs mer

Program 2023/24

Styrelsen är i full gång med att planera programmet för oktober 2023 – mars 2024. Här nedan finns ett preliminärt program. Kom gärna med tips och idéer. 11 november Arbetsdag i Naturskyddsföreningens äng vid Bjärka Säby. Vi rensar och beskär och anlägger en ekoxekompost. 18 november Grundkurs i lavar 3 december Adventsfika 17 januari Vi […]

Läs mer

Skogsdagarna 16-24 september

I samband med Naturskyddsföreningens nationella Skogsdagar den 16-24 september i höst arrangerar Naturskyddsföreningen Östergötland tre arrangemang, som alla är välkomna till. Vi välkomnar till spännande exkursioner och samtal om och i skogen! Söndag 17 september Skogsexkursion till Bankeböte gård i Valdemarsvik för en exkursion i familjen Sandbergs skog med tema hyggesfria metoder/naturnära skogsbruk samt återvätning […]

Läs mer

SPIRA – en grön kulturvecka 21-27/5

SPIRA – en grön kulturvecka 21-27/5 är ett samarrangemang mellan Naturcentrum, Naturskyddsföreningen Linköping och flera andra föreningar i Linköping där vi kommer att lyfta Biologiska mångfaldens dag extra mycket på olika sätt. Det kommer bl a erbjudas temadagar på Naturcentrum och veckan avslutas med en föreningsdag i Trädgårdsföreningen den 27 maj. Den 22 maj på […]

Läs mer

Välkomna på årsmöte!

Tisdag 14 mars kl 18 i Naturcentrum Vi börjar kvällen med årsmöte. Du som är medlem har motionsrätt och motioner skickas till Göran Toss, goran.toss@gmail.com. Årsmöteshandlingar: Verksamhetsberättelse 2022 Förslag till verksamhetsplan 2023 Efter årsmötet får vi lyssna på ett föredrag av Ulf Hjulström om tjäderns behov av rätt skogstyp och örnens behov av gammeltall för […]

Läs mer

Uppstart: Bokcirkel

Vi genomför en spännande bokcirkel utifrån Magnus Lintons bok Klimat och moral som är en antologi där Magnus Linton och åtta forskare skriver om krisens moraliska dilemman, historiska möjligheter, psykologiska barriärer, ofrånkomliga ansvar och kognitiva felslut. Boken köper du in själv. Tid: Torsdag 2 februari, 16 februari, 2 mars och 16 mars kl 18.00–20.00 Plats: […]

Läs mer