Styrelsen

Välkommen att kontakta någon i styrelsen om du har frågor om föreningen och dess verksamhet.

Ordförande

Björn Ström
bjorn_strom@telia.com

013-10 34 51

Kassör

Martin Widin
martin.widin@telia.com

076-7608657

Ledamot

Pär Thorell
par.thorell@telia.com

013-12 35 78

Ledamot

Göran Toss
goran.toss@gmail.com

013-12 13 11

Ledamot

Maria Räntilä
fast_maria@hotmail.com

0705-152231

Ledamot

Karin Wilhelmsson

072-1887299

Ledamot

Emma Eurenius

0702891557

Ledamot

Carl-Christian Lundström