Styrelsen

Välkommen att kontakta någon i styrelsen om du har frågor om föreningen och dess verksamhet.

Ordförande

Göran Toss
goran.toss@gmail.com

076-830 60 64

Kassör

Martin Widin
martin.widin@telia.com

076-760 86 57

Ledamot

Pär Thorell
parthorell7@gmail.com

070-680 99 99

Ledamot och sekreterare

Björn Ström
bjorn_strom@telia.com

073-314 75 46, 013-10 34 51

Ledamot och webbansvarig

Malin Gröndahl Maass
malingm70@gmail.com

070-890 72 70

Ledamot

Annika Elmqvist
annika_elmqvist@hotmail.com

073-834 23 83

Ledamot

Johnny Sjöberg
johnnysjoberg863@gmail.com