Om oss

Vi är en lokalförening, även kallat krets, i Linköpings kommun. Vi är cirka 2000 fullbetalande medlemmar plus cirka 1000 familjemedlemmar. Medlemskap söker man på riksförbundets hemsida naturskyddsforeningen.se, och automatiskt blir man samtidigt medlem i kretsen för den kommun där man bor.

Vi gillar naturen, skogarna, ängar, sjöar, stränder, bäckar och åar, hav, myrar och berg, och allt som lever där (utom de invasiva). Vi försöker gynna naturens fortsatta rikedom, och vi försöker hindra att natur förstörs och att djur och natur drabbas. Vi är uppmärksamma mot miljöhot och försöker motverka sådana.

Vi ordnar utflykter och föredrag och andra sammankomster, för att uppleva naturen och lära oss mer om natur och miljö.

Vi besvarar också remisser från myndigheter, och vi yttrar oss i olika media om vi ser hot mot naturen eller miljön.

Här på hemsidan publicerar vi information, material och löpande uppdateringar om vad vi gör inom föreningen.

 

bli medlem