Skötsel av ängen

Varje år sedan 1972 har föreningen traditionsenligt samlats till fagning och slåtter av en vacker äng i Bjärka Säby, en av de få som fortfarande slås i linköpingstrakten. Den är ca 1 ha och ligger utmed Östgötaleden strax söder om nya slottet.

Valborgsmässofirandet ute på ängen är också en tradition vi håller fast vid. Ängen är en av de obetydliga resterna av de en gång i tiden enormt vidsträckta ekmarkerna kring de stora godsen söder om Linköping. När föreningen började restaurera ängen i början av 1970-talet var den till stor del täckt av ek och hassel. I syfte att gynna ängsfloran har stora träd avverkats varför ängen idag är rätt öppen. Den ska dock bli ännu öppnare efter mera arbete av föreningen och därmed få en ännu finare ängsflora och fauna.

Under april månad sker fagningen då höstens löv och nedfallna kvistar räfsas ihop. Framåt sensommarn i månadsskiftet juli-augusti har gräset i regel hunnit växa till sig och det är det dags för slåtter. Gräset slås på gammaldags sätt med lie, räfsas ihop och hängs upp på hässjor för att torka till hö och bli foder åt korna på en gård i närheten. På slåttern bjuder föreningen på traditionsenligt fika och spelmanmusik vid halvtid. Syftet med denna skötsel är att ge ljus åt fler växtarter och föra bort näringsämnen så att inte snabbväxande arter tar över.

Välkommen ut!
Alla är välkomna!

Kontaktperson:
Björn Ström
013-10 34 51

bjorn_strom@telia.com

ängen

 

Om ängen och inventering 1973