Politikerenkäter

Naturskyddsföreningen i Linköping har inför de senaste valen gjort en valenkät som skickats ut till partierna i Linköpings kommunfullmäktige. Vi vill på detta sätt belysa natur- och miljöfrågorna i kommunen och ge väljarna en möjlighet att få reda på vad partierna tycker. Frågorna har tagits fram av styrelsen.

Valenkät_2018

Valenkät 2014

Valenkät 2010

Valenkät 2006

Valenkät 2002