Föreläsningar om skogen

Skog och klimat

I Sverige eftersträvas bioekonomi. Men till vilket pris? Skogen är en förnyelsebar resurs, men vad händer när skogen avverkas? Vad blir konsekvenserna för klimatet och den biologiska mångfalden? Avverkningar av världens regnskogar bidrar till stora växthusgasutsläpp. Men vad händer när man avverkar våra nordliga boreala skogar? Gör de kanske större klimatnytta om de får stå orörda?

Föreläsare: Amanda Tas, miljövetare och ideell naturvårdare.

När: Torsdag den 26 oktober kl 13.00-14.00

Var: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53, Norrköping eller digitalt

För vem: Alla intresserade. För att delta på plats eller lyssna på föreläsningen digitalt behövs medlemskap i Östergötlands Miljönätverk. Som medlem i Naturskyddsföreningen är du automatiskt medlem i Östergötlands Miljönätverk. För anmälan och frågor, mejla info@miljonatverket.se

Skogens ekologi

Vill du lära dig mer om skogens ekologi? Följ med ut i skogen genom denna föreläsning och lär dig mer om olika naturtyper, naturvårdsarter och skogsbrukets påverkan på den biologiska mångfalden.

Föreläsare: Amanda Tas, miljövetare och ideell naturvårdare.

När: Torsdag den 26 oktober kl 18.00-19.30

Var: Linköpings stadsbibliotek, Östgötagatan 5

Skogsdagarna 16-24 september

I samband med Naturskyddsföreningens nationella Skogsdagar den 16-24 september i höst arrangerar Naturskyddsföreningen Östergötland tre arrangemang, som alla är välkomna till. Vi välkomnar till spännande exkursioner och samtal om och i skogen!

Söndag 17 september

Skogsexkursion till Bankeböte gård i Valdemarsvik för en exkursion i familjen Sandbergs skog med tema hyggesfria metoder/naturnära skogsbruk samt återvätning i praktiken, där även skogskonsulenter från Skogsstyrelsen, distrikt Östergötland, närvarar.

Program och mer information: Skogsexkursion Bankeböte Valdemarsvik
Karta: Bankeböte

Torsdag 21 september

Skogsexkursion söder om Rosenkällasjön med Martin Jentzen.

Program och mer information: Skogsexkursion Martin Jentzen
Karta: Karta Rosenkälla

Föreläsning av Martin Jentzen: Hyggesfritt och naturnära skogsbruk: vad händer i skogen?

Tid och plats: kl 18.00 – 19.30 i Linköpings stadsbibliotek
Ingen föranmälan krävs
Mer information: Föreläsning Martin Jentzen

Smarta kartan Linköping är nu lanserad!

Smarta kartan gör det lätt att hyra, byta, låna, dela, ge och få, hitta reparatörer och handla second hand och delta i återbruk – alla smarta alternativ till att köpa nytt helt enkelt!

Du kan se alla verksamheter som finns inlagda i Smarta kartan på följande sida:

Smarta kartan Linköping

Följ gärna Smarta kartan Linköping på facebook: Smarta Kartan Linköping.

Tore Haglund, Klimatgruppen
Jonathan Mattebo Persson, Kollaborativ Ekonomi Sverige
Sandra Viktor, Linköpings kommun

SPIRA – en grön kulturvecka 21-27/5

SPIRA – en grön kulturvecka 21-27/5 är ett samarrangemang mellan Naturcentrum, Naturskyddsföreningen Linköping och flera andra föreningar i Linköping där vi kommer att lyfta Biologiska mångfaldens dag extra mycket på olika sätt.

Det kommer bl a erbjudas temadagar på Naturcentrum och veckan avslutas med en föreningsdag i Trädgårdsföreningen den 27 maj.

Den 22 maj på Biologiska mångfaldens dag kommer det vara en stor mässa på ”Blå havet” på Campus Valla mellan kl 11-14 där såväl universitets egna föreningar och Linköpings föreningar kommer att vara representerade.

Här hittar du veckans program.

Välkomna på årsmöte!

Tisdag 14 mars kl 18 i Naturcentrum

Vi börjar kvällen med årsmöte.

Du som är medlem har motionsrätt och motioner skickas till Göran Toss, goran.toss@gmail.com.

Årsmöteshandlingar:
Verksamhetsberättelse 2022
Förslag till verksamhetsplan 2023

Efter årsmötet får vi lyssna på ett föredrag av Ulf Hjulström om tjäderns behov av rätt skogstyp och örnens behov av gammeltall för sitt bo. Ulf Hjulström har arbetat inom skogsnäringen men vigt flera decennier åt att bevaka havsörnens återkomst och tjäderns allt svårare situation.

Vi bjuder på fika. Meddela gärna Göran Toss, goran.toss@gmail.com, om du kommer så att vi kan planera fikat bättre.

Uppstart: Bokcirkel

Vi genomför en spännande bokcirkel utifrån Magnus Lintons bok Klimat och moral som är en antologi där
Magnus Linton och åtta forskare skriver om krisens moraliska dilemman, historiska möjligheter, psykologiska barriärer,
ofrånkomliga ansvar och kognitiva felslut. Boken köper du in själv.

Tid: Torsdag 2 februari, 16 februari, 2 mars och 16 mars kl 18.00–20.00

Plats: Föreningshuset Fontänen

Föranmälan: Senast 1 februari till Pär Thorell, 013-12 35 78, parthorell7@gmail.com

Samtal om FN:s klimat- och miljökonferenser COP27 och COP15

Undrar du också hur det går till på FN:s konferenser om miljö och klimat? Och vad var det egentligen som beslutades?

Marie Francisco, doktorand på Linköpings universitet, deltog i FN:s klimatkonferens i Egypten (COP27) och
Oliwer Schultz, biolog, deltog i FN:s konferens om biologisk mångfald i Kanada (COP15).
De berättar om och jämför sina erfarenheter från de två konferenserna förra året.

Tid och plats: 24 januari kl 18 i Naturcentrum i Trädgårdsföreningen

Kontakt: Annika Elmqvist, 073-834 23 83, annika_elmqvist@hotmail.com