Välkommen till Naturskyddsföreningen Linköping

Naturskyddsföreningen Linköping verkar för att skydda naturen och miljön och att uppmuntra till en hållbar livsstil. Linköping har en varierad och ännu ganska rik natur, men den är under hårt tryck av exploatering (i form av bebyggelse, vägar och monokulturer i skogsbruk och jordbruk). Dessutom finns klimatförändringarna.

Vi försöker öka intresset för natur och miljö och en hållbar livsstil genom föreläsningar, debattartiklar, utställningar, kurser, vandringar, skräpplockardagar, klädbytardagar mm.  Kom med du också och kombinera nytta med nöje!

Uppstart: Bokcirkel

Vi genomför en spännande bokcirkel utifrån Magnus Lintons bok Klimat och moral som är en antologi där
Magnus Linton och åtta forskare skriver om krisens moraliska dilemman, historiska möjligheter, psykologiska barriärer,
ofrånkomliga ansvar och kognitiva felslut. Boken köper du in själv.

Tid: Torsdag 2 februari, 16 februari, 2 mars och 16 mars kl 18.00–20.00

Plats: Föreningshuset Fontänen

Föranmälan: Senast 1 februari till Pär Thorell, 013-12 35 78, parthorell7@gmail.com

Samtal om FN:s klimat- och miljökonferenser COP27 och COP15

Undrar du också hur det går till på FN:s konferenser om miljö och klimat? Och vad var det egentligen som beslutades?

Marie Francisco, doktorand på Linköpings universitet, deltog i FN:s klimatkonferens i Egypten (COP27) och
Oliwer Schultz, biolog, deltog i FN:s konferens om biologisk mångfald i Kanada (COP15).
De berättar om och jämför sina erfarenheter från de två konferenserna förra året.

Tid och plats: 24 januari kl 18 i Naturcentrum i Trädgårdsföreningen

Kontakt: Annika Elmqvist, 073-834 23 83, annika_elmqvist@hotmail.com

Östergötlands skogar

Nytt år för skogen och skogsgruppen! Är du intresserad av skog och skogsfrågor och vill engagera dig eller bara delta, lyssna och vandra? Skogsgruppen presenterar sig och berättar om sitt arbete de senaste åren och hur de har arbetat med att inventera skog.
Carl Alexander Lindman som är jurist berättar om utvecklingen i skogspolitiken.

Tid och plats: 7 februari kl 18 i Naturcentrum i Trädgårdsföreningen

Kontakt: Göran Toss, 076-830 60 64, goran.toss@gmail.com

Den 21 november besökte Anders Tivell Naturcentrum och föreläste om naturnära skogsbruk. Anders Tivell är jägmästare och äger skog i Tiveden. Om du missade föreläsningen kan du se hela föreläsningen i efterhand på nedanstående länk.

Föreläsning