Välkommen till Naturskyddsföreningen Linköping

Naturskyddsföreningen Linköping verkar för att skydda naturen och miljön och att uppmuntra till en hållbar livsstil. Vi försöker öka intresset för natur och miljö och en hållbar livsstil genom föreläsningar, debattartiklar, utställningar, kurser, vandringar, skräpplockardagar, klädbytardagar, bokcirklar mm.  Vill du vara med och engagera dig? Du kan vara med på någon av våra aktiviteter eller vara med i någon av våra arbetsgrupper. Kanske du har egna idéer på vad man kan göra, då är du välkommen att kontakta styrelsen. Alla är välkomna!

Biologiska mångfaldens dag

Den 22 maj uppmärksammar Naturskyddsföreningen Biologiska mångfaldens dag på flera sätt.

Universitetsmässa kl 11-14.15

Naturskyddsföreningen Linköping och flera andra lokala miljöföreningar, studentföreningar och nyckelpersoner deltar på en mässa på Campus Valla. Kom gärna förbi och prata om biologisk mångfald och dess värde för våra ekosystem och samhällen. Mer information hittar du här.

Guidning i Trädgårdsföreningen och Magistratshagen

Följ med på en guidning om värdet av biologisk mångfald i staden. Björn Ström guidar i Trädgårdsföreningen och Magistratshagen. Mer information finns i kalendern.

Nu startar vi en film- och poddgrupp!

Hur kommer framtiden att se ut när vi lyckats ställa om? Det ska vi utforska och diskutera i vår nystartade film- och poddgrupp, där vi tillsammans tittar på filmer, dokumentärer eller lyssnar på podcast med tema hållbarhet eller miljö, och sen diskuterar vi det vi hört/sett. Hur mysigt är inte det?

Den 24/4 bjuder vi in till en första filmkväll i Naturcentrum, där vi tittar på ”Quickfix för klimatet?” från Vetenskapens värld. Filmen undersöker om och hur vi kan minska mängden koldioxid i atmosfären. Forskare försöker med olika tekniker härma naturens sätt att binda koldioxid. Men vad är realistiskt och kommer det att räcka? Var med och utforska och diskutera dessa alternativ med oss!

Vi ses kl. 18:00 i Naturcentrum och tittar på avsnittet tillsammans (vilket tar ungefär 1 timme). Har man redan sett avsnittet kan man också komma kl.19:15 för efterföljande diskussion. Vi bjuder på popcorn!

Ser vi att det finns intresse för dessa kvällar så repeterar vi konceptet 1-2 gånger per månad. Vill du, kan du komma till alla tillfällen, eller bara de som du är mest intresserad av. Har du ett förslag på filmer eller podcast med tema hållbarhet, som du vill se och diskutera tillsammans med andra? Tipsa oss, så kan vi göra omröstningar inför framtida film/podcastkvällar!

Anmälan: Mejla gärna eva.maria.vollmer@gmail.com eller klicka ”Kommer” i facebookeventet, men det går också att bara komma förbi!

Natursnokarna i Linköping

Äventyr väntar i skogen! Är du och ditt/dina barn redo att utforska naturen på ett lekfullt och respektfullt sätt och skapa minnen som varar livet ut? Håll då utkik efter Natursnokarna! I denna grupp får du och ditt/dina barn i 1-10 års åldern chansen att:

  • Upptäcka spännande växter och djur
  • Utveckla sin kreativitet genom olika aktiviteter och skapande
  • Röra på sig ute i naturen

Vill ni få en unik och meningsfull upplevelse som stimulerar både er fantasi och respekt för naturen? Anmäl intresse redan nu och håll utkik på vår facebook sida, så att du inte missar detta! Anmäl ditt intresse till Sara Löwgren som är ledare för Natursnokarna: sara.lowgren@gmail.com

Har du barn som är äldre än 10 år, men som gärna vill lära sig mer om och vara ute i naturen? Ett hett tips är då att kolla upp Naturskyddsföreningens ungdomsorganisation Fältbiologerna!

Linköpings kommuns vattentjänstplan

Varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska också innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Linköpings kommun tog under våren 2023 fram ett förslag på vattentjänstplan som skickades ut på samråd (15/6-31/7 2023). Naturskyddsföreningen lämnade in ett yttrande där man tryckte på de hot som finns mot vattenförsörjningen.

Naturskyddsföreningens synpunkter på Linköpings kommuns Vattentjänstplan

Alla yttranden som kom in sammanställdes och ställdes ut för granskning (23/11-22/12 2023).

Bilaga 3 – Samrådsredogörelse – UTSTÄLLNINGSHANDLING 23 nov-22 dec

Naturskyddsföreningen skickade in ytterligare ett yttrande och betonade återigen att det är viktigt att identifiera de hot som finns mot vårt dricksvatten och att kommunen ska konkretisera hur man ska gå tillväga för att dessa hot inte kan drabba vårt dricksvatten.

Synpunkter på Utställningshandling om Vattentjänstplan

Inget av de hot som Naturskyddsföreningen lyfter fram finns med i granskningsutlåtandet som kommunfullmäktige ska ta ställning till den 26 mars 2024.

Bilaga-3-granskningsutlatande-for-vattentjanstplan

Naturskyddsföreningens yttranden föranledde inte att kommunen gjorde några ändringar i vattentjänstplanen.

Earth hour 23 mars

Earth Hour startade år 2007 i Sydney på initiativ av WWF i Australien som ett sätt att uppmärksamma landets beslutsfattare kring klimatfrågan.

WWFs Earth Hour har nu blivit världens största klimatmanifestation och arrangeras nu för artonde året. Earth Hour 2024 infaller den 23 mars kl 20.30-21.30.

Genom att släcka belysningen under en timme vill man skicka en stark signal till världens beslutsfattare att agera och ta klimathotet och hotet mot den biologiska mångfalden på allvar, dels att öka medvetenheten om klimatförändringarna och att göra förändringar på lång sikt för att anamma en mer hållbar livsstil.

Linköpings kommun arrangerar ett evenemang i Domkyrkan där  Naturskyddsföreningen tillsammans med flera andra aktörer kommer vara på plats. Kom gärna förbi för att prata med oss om vår förening, våra aktiviteter, samt naturen och planeten såklart! Det kommer även bjudas på eldshow, musikframträdande och miniföreläsningar med klimattema!

Rösta på klimatgruppens Linköpingsförslag

Klimatgruppen har skrivit ett Linköpingsförslag om åkermarken i Distorp och det ligger nu ute för omröstning fram till den 5 april. Linköpingsförslag som har fått 100 röster eller fler överlämnas till ansvarig förvaltning eller nämnd för handläggning och ställningstagande.

Klimatgruppens förslag: 
Skydda åkermarken – Bygg inte på Distorp

Att fortsätta att bygga på värdefull åkermark är inte särskilt förnuftigt. Vi behöver ha tillgång till den för framtida matproduktion. Det är något de flesta politiska partier i Linköping skriver under på. Icke desto mindre är det något som Linköpings kommun fortsätter med.

Världen står inför en klimatkris, men även inför förluster av biologisk mångfald och växande utmaningar för att trygga livsmedelsförsörjningen. Att i detta läge fortsätta att planera som om ingenting behöver förändras och att fortsätta sätta bevarandet av åkermark på undantag är inte försvarbart. Om detta finns det internationella klimatavtal som även Linköpings kommun behöver ta på allvar och följa.

Det gigantiska, 250 hektar, s.k. logistikcentrum som planeras att byggas i det område som benämns som Distorp är därför något som behöver omprövas. Den äldre detaljplanen behöver ändras eftersom den inte längre svarar mot nutidens krav. Distorp är värdefull åkermark som vi helt enkelt inte får förstöra för framtiden. Ett ingrepp där med t ex bortforsling av den bördiga leran och utfyllnad av krossat berg i den sanka marken innebär just det, att vi förstör åkermarken.

Mot bakgrund av detta föreslår vi att planerna för Distorp ändras och att alternativa lösningar prioriteras för logistikcentrum och industrier.

Länk till förslaget: Skydda åkermarken – Bygg inte på Distorp

Medlemskväll och planering

Den 17 januari bjöd vi in alla medlemmar till en medlemskväll där vi bjöd på soppa och berättade om Naturskyddsföreningens arbete. Kretsens arbetsgrupper presenterade sig och det blev många intressanta samtal om vad vi ska lägga fokus på under det här året och hur man kan engagera sig på olika sätt.

Den 13 februari bjuder vi in till en planeringskväll i Fontänen, vi bjuder på fika och planerar för sommarens och höstens program. Alla är välkomna att delta och komma med idéer och förslag på aktiviteter. För mer information se kalendern.