Valberedning

Valberedningen för Naturskyddsföreningen  Linköping har som uppgift att inför årsmötet föreslå vilka som bör väljas till föreningens styrelse och revisorer. De presenterar sitt förslag till styrelse inför kretsens årsmöte. Det är årstämman som sedan beslutar om tillsättningen av dessa förtroendeposter.

Naturskyddsföreningen Linköpings valberedning väljs vid årsmötet och består vanligtvis av tre personer. Hör gärna av er till valberedningen om ni har några åsikter eller rekommendationer till valberedningens arbete. Om ni själva är intresserade av att sitta med i valberedningen så skall detta framföras på föreningens årsmöte.

Valberedningen består av: 

Gudrun Neselius

Sara Larsson

Malin Lundberg

Vill man komma i kontakt med valberedning kan man maila till naturskyddsforeningen.linkoping@gmail.com