Valberedning

Valberedningen för Naturskyddsföreningen  Linköping har som uppgift att inför årsmötet föreslå vilka som bör väljas till föreningens styrelse och revisorer. De presenterar sitt förslag till styrelse inför kretsens årsmöte. Det är årsstämman som sedan beslutar om tillsättningen av dessa förtroendeposter.

Naturskyddsföreningen Linköpings valberedning väljs vid årsmötet och består vanligtvis av tre personer. Hör gärna av dig till valberedningen om du har några åsikter eller rekommendationer till valberedningens arbete. Om du själv är intresserad av att sitta med i valberedningen så skall detta framföras på föreningens årsmöte.

Valberedningen består av: 

Gudrun Neselius

Vill du komma i kontakt med valberedningen kan du maila till goran.toss@gmail.com