Skogsgruppen

I den här gruppen möts alla som på ett eller annat sätt är intresserad av skog. Vi träffas och byter lärdomar med varandra, hittar på aktiviteter, utflykter till skogsområden och studiecirklar. Målet är att öka våra egna kunskaper om skog och intresset bland allmänheten samt kartlägga värdefull skog i länet för att bevara dessa områden.

Om du vill vara med och ta del av diskussioner och nyheter, kontakta Göran Toss, goran.toss@gmail.com.

Du kan också följa oss på Facebook, Östergötlands skogsgrupp, eller på Instagram, ostergotlandsskogsgrupp.

Här kan du läsa mer om hur skogsgruppen startade och dess arbete under åren: Skogsgruppens historia