Möte med Linköpings kommunpolitiker inför valet 2022

Det var fullt i Naturcentrum på tisdagen då Naturskyddsföreningen bjöd in kommunpolitiker från alla partier och ställde frågor om hur politikerna vill agera i olika områden gällande miljö, klimat och biologisk mångfald.

Fyra områden togs upp:

  • Ängsmarker: Vill partierna öka arealen ängsmark i Linköpings kommun?
  • Tekniska verken: Hur ska partierna jobba för att utsläppen från Tekniska verken minskar?
  • Skogsbruket: Vill partierna öka andelen skyddad skog i Linköpings kommun?
  • Gruvdrift: Hur ställer sig partierna till en gruva vid Norra Kärr som skulle innebära risk för utsläpp av bly, kadmium och arsenik i vårt dricksvatten från Vättern?

Här kan du läsa om vad partierna ville i de olika frågorna. Möte med Linköpings kommunpolitiker 23 augusti