Nätverk inom Naturskyddsföreningen

Inom Naturskyddsföreningen finns det en rad olika nationella nätverk som samlar medlemmar över hela landet som har ett specialintresse inom natur och miljö. Dessa nätverk anordnar träffar, utbildningar och aktiviteter. I dagsläget finns sex olika nätverk:

  • Skogsnätverket
  • Kemikalienätverket
  • Havsnätverket
  • Mat- och jordbruksnätverket
  • Klimatnätverket
  • Handla-miljövänligt-nätverket

Läs mer om nätverken här!