Lär dig spåra djur i snön

Nu hoppas vi på snö även denna vinter, Den gör skogen vacker, men också intressant, för då kan vi utläsa ur spåren vilka arter som finns där. Det kan vara näbbmöss, skogsmöss, sork, bäver, hermelin, mård, mink,utter, ekorre, skogshare, älg, rådjur, dovhjort, kronhjort, vildsvin, tamkatt, tamhund, lodjur eller varg. Men också orre, tjäder, korp och […]

Läs mer

Filmvisning ”The true cost”

Naturskyddsföreningen i Linköping visar ”The true cost”, en avslöjande dokumentär från 2015 som ger inblick i dagens globala mode- och textilindustri. Den porträtterar både den alltmer ökande slit-och-släng-attityden i vårt samhälle och visar arbetsförhållandena på produktionsställen på andra sidan av jordklotet. Regissören Andrew Morgan letar efter svar på frågan om hur vi påverkas av modeindustrin […]

Läs mer